Kako biti odgovoran?

 „Osobna“ i „društvena“ odgovornost

Odgovornost je pojam koji se u današnjem medijskom prostoru spominje više nego ikad. Pri tome se obično govori o osobnoj i društvenoj odgovornosti.

Ljude se upućuje i moli da se ponašaju odgovorno i da se brinu jedni za druge. No, razumijemo li zaista što se podrazumijeva pod pojmom odgovornosti i znamo li kako se u procesu odrastanja usvajaju obrasci odgovornog ponašanja?

Sto znači “odgovornost”?

Kad mislimo na odgovornost kao osobinu ličnosti, odgovornu osobu obično definiramo kao onu koja je spremna snositi posljedice svog ponašanja, svojih izbora i odluka. U praksi odgovornost najviše dolazi do izražaja upravo onda kad je nema, ili kad je nema u dovoljnoj mjeri.

Nasuprot tome postoji i pretjerana odgovornost kada se osjećamo odgovorni za nešto što je izvan naših kompetencija ili moći.

Odgovornost i odgovorno ponašanje učimo tijekom odrastanja

Odgovornost i odgovorno ponašanje usvajamo kroz proces odrastanja i odnose s važnim i bliskim osobama, prvenstveno roditeljima. Važan faktor u tom procesu je primjer koji od njih dobivamo, a onda i odgojni stil koji pred nas kao dijete postavlja više ili manje zahtijeva te posljedice koje slijede nakon određenih izbora i ponašanja.

Ako se pred dijete ne postavlja zahtjeve i ne potiče njegova samostalnost, ako se radi stvari umjesto njih i ako ga se ne uči da svako ponašanje donosi i određene posljedice, teško da će dijete postati odgovoran, kompetentan i savjestan odrasli pojedinac.

Takvi pojedinci skloni su kao odrasli tražiti izgovore za svoj neuspjeh, prebacivati odgovornost ili krivicu na druge, smatrati da njihova osobna sreća ovisi isključivo o vanjskim uvjetima i faktorima. Skloni su davati izjave poput: nisam ja kriv, tako mi je suđeno, ne mogu protiv sebe i sl.

Ponekad se zaista možemo naći u nezahvalnoj situaciji zahvaljujući izvanjskim okolnostima, no, izborima koje vršimo možemo utjecati na konačne ishode i preuzeti sudbinu u svoje ruke.

Međutim, preuzimanjem odgovornosti za svoj život prestajemo biti žrtve okolnosti, dajemo si mogućnost napredovanja i ostvarivanja sreće i uspjeha.

Bez odgovornosti nema uspjeha

Bilo kakav veći uspjeh pretpostavlja preuzimanje odgovornosti. Međutim, danas su često ljudi više usmjereni na svoja prava nego na obveze. Mnogima je puno lakše izigravati žrtvu i okrivljavati druge, svoje roditelje, profesore, partnera, državu.
Svaki čin vlastitog izbora te način na koji ga izvršavamo donosi određene beneficije ili kazne. Ljudi se razlikuju po tome u kojoj mjeri preuzimaju odgovornost za svoje ponašanje i posljedice tog ponašanja.
Osobna odgovornost je odgovornost prema vlastitom životu (individualna, egzistencijalna odgovornost). Odgovornost za vlastito zdravlje, uspjeh, sreću, odnose s drugima itd. podrazumijeva svijest i prepoznavanje onoga što osjećamo, želimo, trebamo i možemo, ali i mogućnost prenošenja svojih misli, osjećaja i potreba drugima u našoj okolini.

Naši izbori utječu i  na druge

S druge strane, naše odluke i izbori često ne utječu samo na nas već i na našu okolinu. Društvena odgovornost je odgovornost jednih za druge, i jednih prema drugima u obitelji, zajednici, društvu i svijetu. Danas se društvena odgovornost posebno naglašava u situaciji pandemije korona virusa kada naše odluke direktno mogu utjecati na zdravlje, dobrobit pa čak i život drugih ljudi.
Može li društvena odgovornost postojati bez osobne odgovornosti i obratno? Čini se da nema jednoznačnog odgovora na ovako složen koncept. Osoba može pokazivati visoku razinu društvene odgovornosti, a da pritom zanemaruje važnost svojih odluka i njihov utjecaj na vlastiti život. Isto tako, pojedinac se može ponašati odgovorno prema vlastitim resursima, a da nimalo ne mari za potrebe drugih, društva u cjelini, ekologije i sl.

Preuzimanje odgovornosti za svoje odluke doprinosi rješavanju unutarnjeg sukoba

Odgovornost je, uz očuvanje integriteta (potreba da udovoljimo sebi i da zastupamo svoje interese), ključna za postizanje suradnje (potreba za dobrim odnosima s drugima i za uvažavanjem tuđih zahtjeva i interesa).
Umijeće dobrih odnosa sastoji se od suradnje s drugima bez poništavanja našeg integriteta, tj. naše osobnosti. Ako surađujemo više nego bi to htjeli, javlja se prvo unutarnji pa potom i vanjski sukob.
Postoje dva načina kako možemo pokušati riješiti unutarnji i spriječiti vanjski sukob:

1) suradnjom s drugima sa sviješću o vlastitim granicama i čuvajući vlastiti integritet

2) preuzimanjem odgovornosti za svoje odluke i shvaćanjem da za sve što radimo imamo izbor.

Npr. studirate li nešto što ste sami odabrali ili ste popustili pod pritiskom i pristali studirati nešto što nije bio vaš prvi izbor.

Važno je shvatiti da postoji izbor i kada nam se on čini nemoguć ili vrlo težak. U prethodno opisanoj situaciji taj izbor se odnosi na mogućnost donošenja odluke suprotne svojim željama radi mogućih benefita koje takva odluka nosi ili davanja veće važnosti svojim željama i potrebama uz opasnost narušavanja postojećih odnosa s važnim drugima. Upravo preuzimanje odgovornosti za svoje odluke doprinosi rješavanju unutarnjeg sukoba. Važno je znati da naši izbori i naša ponašanja podrazumijevaju posljedice s kojima se moramo suočiti i moći nositi.

Važnost čuvanja osobnog integriteta i JA poruka

U procesu očuvanja našeg osobnog prostora tj. integriteta jako je bitno poznavanje, a potom i postavljanje vlastitih granica. Pri tom koristimo osobni jezik izražavajući svoju emociju i stav vezano za određenu situaciju: želim, ne želim, hoću, itd. 

Takve poruke se zovu JA poruke. Dobro ih je koristiti u komunikaciji jer izražavaju ono što nas osobno smeta ili što smatramo točnim ili netočnim. S druge strane, kada koristimo TI poruke vrednujemo i optužujemo druge:   „Uvijek ostaviš neurednu sobu“ umjesto „Smeta me kada soba nije pospremljena“.

Važnost osobnih granica

Život ponekad od nas traži da surađujemo do te mjere da izgubimo pojam o vlastitim granicama, što onda dovodi do sukoba i nerazumijevanja u odnosima s kolegama, prijateljima, cimerima, roditeljima, partnerima.
Ljudi koji preuzimaju odgovornost imaju neke zajedničke osobine:
– Dovrše započeti posao – ono što mogu napraviti danas, ne prebacuju za sutra.
– Spremni su raditi i više – savjesni su u radu i spremni napraviti sve što treba kako bi dovršili potreban posao.
– Vodi ih izvrsnost – ljudi koji žele izvrsnost i naporno rade i idu prema njoj u pravilu su i odgovorni. Izvrsnost je veliki motivator. Nezadovoljstvo se javlja kad dajete manje nego što možete.
– Idu dalje bez obzira na situaciju – ključna kvaliteta odgovorne osobe jest sposobnost dovršavanja posla.

Svi su uspješni ljudi morali nadvladati svoje strahove i proračunato preuzeti rizike. Strah se najlakše i najučinkovitije prevlada kada se s njim suočite izravno i kada poduzimate odvažne, odlučne poteze. Što više budete donosili odluke i preuzimali odgovornost za njih, to će vam taj proces biti prirodniji i lakši.

Picture desgined by Freepik.

Odgovornost ti stvara probleme i treba podrška?

Dogovori susret s jednim od naših savjetovatelja!