Kako uspješno učiti?

Kako uspješno učiti

Vjerojatno ste tijekom dosadašnjeg školovanja razvili svoju tehniku učenja koja vam je omogućila da uspješno savladate nastavno gradivo i na kraju, da postanete student/ica. Međutim nastava na fakultetima je koncipirana nešto drugačije i puno je zahtjevnija od one u srednjoj školi. 

Uspješno savladavanje često opsežnog fakultetskog gradiva za mnoge studente predstavlja izazov  i mnogi se možda sada prvi puta u životu pitaju kako uspješno učiti. Za postizanje uspjeh pri učenju ponekad je potrebno prilagoditi ili promijeniti dosadašnji način učenja. Ne postoji jedan univerzalni stil učenja koji je primjenjiv na sve ljude. Stoga je važno da svaka osoba sama prepozna koji je najefektivniji način učenja za nju.

Organizacija vremena

Pretpostavlja se da bi na početku akademske godine trebali dobiti popis literature za ispite i kolokvije, ako ne svakako bi ih trebali zatražiti. Iako se ponekad čini teško izvedivim da ćete sve stići naučiti na vrijeme i uz to imati i slobodno vrijeme, moguće je.

Pokušajte taj pothvat to usporediti sa situacijom da ste primjerice u podnožju velike planine na koju se trebate popeti. Na početku se čini teško dostižno da ćete se popeti na vrh planine. Oni koji su u boljoj kondiciji duže će izdržati i brže stići na vrh, dok oni drugi malo sporije. Međutim, svima je jednak put –  a taj se put sastoji od korak po koraka.

Tako je i s učenjem. Ako ste imali dužu pauzu, možda treba ponekad i više vremena da se vrati koncentracija i da pređete zadovoljavajući broj stranica u jednom danu, ali neka vas to ne obeshrabri jer samo pokušajima i trudom iz dana u dan će rezultati biti sve bolji.

Jedan od najvažnijih faktora da se ne stvori otpor prema učenju je dobra organizacija vremena. Upravo zbog toga se preporučuje prije nego što počnete učiti napraviti raspored vremena, tj. raspored aktivnosti koji obuhvaća učenje, ali i sve vaše ostale obaveze. Odredite si koliko je moguće preciznije koliko čega imate za naučiti, te koliko vremena imate na raspolaganju.

Bez obzira učite li redovito ili ste  „kampanjac“, potreban vam je određeni raspored tj. plan vremena. Teško da se knjigu od 500 stranica može naučiti u 2 dana, a i svakako nije najbolje rješenje da se nekoliko dana prije ispita zatvorite u sobu i učite bez pauza.

Prilikom organizacije vremena nemojte zaboraviti ostaviti i dovoljno vremena za ponavljanje gradiva!

Aktivno učenje

Aktivno učenje podrazumijeva razne aktivnosti koje će vam olakšati učenje. Prilikom primjene aktivnosti važno je da za sebe otkrijete koja od aktivnosti vam zaista pomaže jer je svaki pojedinac drugačiji.

  • Potrudite se da za vrijeme učenja zaista mislite na ono što učite! Ako se koncentrirate na gradivo, brže ćete ga zapamtiti i samim time ćete prije biti gotovi s učenjem i imat ćete više vremena za druge aktivnosti.
  • Ponekad je dobro učiti zajedno s nekim – kroz međusobno ispitivanje i razjašnjavanje nejasnog gradiva povećava se motivacija za učenjem, a ujedno se provjerava i ponavlja ono što ste naučili; važno je pronaći osobu koja ima sličan stil učenja kao i vi.
  • Javite se profesoru za konzultacije radi pojašnjenja ukoliko vam gradivo nije dovoljno jasno.
  • Aktivno slušajte i radite svoje bilješke na predavanjima i konzultacijama koje će vam olakšati učenje kod kuće.
  • Obilježavajte gradivo flomasterima, markerima i papirićima u različitim bojama. Podcrtano gradivo i natuknice pomažu prilikom ponavljanja jer vas podsjećaju na bitne dijelove gradiva. Od obilježenog gradiva si osim toga možete izraditi i skraćenu skriptu.
  • Koristite već provjerene tehnike učenja kao što su mentalne mape ili lente vremena.
  • Iskoristite sve izvore informacija koji vam mogu olakšati učenje – novine, televizija, Internet, knjižnica.

I najvažnije: Nemojte odustati!

Ponekad možda zaista nemate motivaciju za učenje ili vas možda muči neki drugi problem. Tada ništa nećete postići ako sjedite za knjigom, a zapravo razmišljate o nečemu drugom. Ako se baš nikako ne možete usredotočiti na učenje, zabavite se nekom drugom aktivnošću i radite nešto što će vas opustiti. Kada završite s tim, pokušajte se ponovno vratiti učenju!

Mnogobrojne obveze na fakultetu i učenje ponekad mogu biti vrlo iscrpljujući i može vam se činiti da ništa ne uspijevate. Osjećaj neuspjeha može vam još više smanjiti motivaciju i koncentraciju. U takvim situacijama je najvažnija podrška i razumijevanje okoline (obitelj, prijatelji). Nemojte se sramiti potražiti njihovu pomoć, podršku ili savjet.

Ako vam treba podrška jer vas muči neki problem kojeg ne možete riješiti sami, Studentsko savjetovalište Nisi sam/a je tu za vas!

“Pobjeđuju oni koji misle da to mogu.” (R.W Emerson)

Pronađi ovdje više savjeta o tome kako uspješno učiti.

 

Picture desgined by Freepik.

Imaš probleme s učenjem i treba podrška?

Dogovori susret s jednim od naših savjetovatelja!